CoST

Що таке ініціатива CoST?

Фото з сайту www.constructiontransparency.org

Фото з сайту www.constructiontransparency.org

Створена у 2008 році Ініціатива із забезпечення прозорості у будівельній галузі (CoST) із секретаріатом у Лондоні (Велика Британія) – це добровільна багатонаціональна ініціатива, метою якої є зробити проекти будівництва державних об’єктів інфраструктури більш прозорими і підзвітними, зменшуючи неефективне управління, марнотратство та корупцію. Дворічний пілотний проект CoST в 7 країнах, включаючи Велику Британію, продемонстрував, що підхід до впровадження ініціативи може бути самоокупним, адаптованим для конкретної країни та успішно впроваджуватися завдяки спільним зусиллям уряду, бізнесу та громадського сектору. З того часу кількість країн-учасників Ініціативи зросла до 12, і викликала зацікавленість в інших, у тому числі України.

6 листопада 2013 року Державне агентство автомобільних доріг України офіційно приєдналося до міжнародної Ініціативи із прозорості у будівельній галузі (CoST).

Зміцнення прозорості та підзвітності в державному будівництві приносить вигоди як внутрішнього, так і міжнародного характеру:

  1. стримування неефективного управління та корупцію;
  2. зменшення ризиків для громадської безпеки внаслідок поганих практик будівництва;
  3. створення справедливих умов конкуренції за контракти та збільшення потоку прямих іноземних інвестицій та фінансування розвитку в будівельну галузь країни.

Механізм реалізації ініціативи CoST включає наступні компоненти:

  • Розкриття інформації – стандарт даних інфраструктури ініціативи CoST містить 38 елементів інформації, які активно і періодично розкриваються упродовж всього циклу реалізації проекту. Додаткова інформація публікується реактивно або на запит громадян;
  • Верифікація – інформація розкривається закупівельними організаціями, але вона перевіряється Групою верифікації до розкриття для контролю за дотриманням вимог Стандарту даних інфраструктури ініціативи CoST та забезпечення її повноти і точності;
  • Робота партнерів – Консультативно-наглядова Група (КоНГ) здійснює нагляд за впровадженням програми. До її складу входять представники влади, бізнесу та громадського суспільства. Наша організація бере активну участь в роботі групи КоНГ.
  • Участь зацікавлених сторін - зацікавлені сторони (зокрема, громадяни, засоби масової інформації, організації громадянського суспільства та законодавці) отримують доступ до інформації, висловлюють свої зауваження та застосовують тиск, що спонукає до дій. Сайт нашої організації є також платформою для оприлюднення розкритої інформації та звітів про її достовірність.